NL Actief

NL Actief is de brancheorganisatie van erkende sport- en bewegingscentra en steunt de aangesloten ondernemers op het gebied van bedrijfsvoering, personeel, kwaliteit, product- en methodiekontwikkeling. NL Actief promoot het product fitness en de daarbij behorende activiteiten en diensten.

Ga naar NL Actief.