Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is een slagvaardige organisatie die de collectieve belangen behartigt van werkgevers in de Nederlandse vleessector, zowel nationaal als internationaal. Door de bundeling van krachten en expertise kunnen bedrijven via de COV ook een stevige vuist maken in het overleg met andere partijen in de keten, met de overheid, de VWA en met diverse andere stakeholders en maatschappelijke organisaties. Zij zijn aangesloten bij VNO-NCW en lid van de Europese koepelorganisatie voor de vleessector UECBV.

Ga naar Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)