Brancheorganisatie Kinderopvang

De Brancheorganisatie Kinderopvang is de organisatie die de belangen van ondernemers in de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt. Onder kinderopvang verstaan zij de vier vormen van kinderopvang: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen.

Ga naar de website BrancheorganisateiĀ Kinderopvang.