Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Ze werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen ze aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Ga naar de website Bouwend Nederland.