Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederland

De Bond voor Aannemers in Tegelwerken in Nederland (BOVATIN) is een organisatie die sinds haar oprichting de technische, maatschappelijke en economische belangen behartigt van haar leden. BOVATIN wil ‘de thuisbasis voor tegelzetters’ zijn. Leden kunnen bij de bond terecht voor advies en ondersteuning op juridisch, technisch en bedrijfskundig gebied. BOVATIN-leden hebben inkoopvoordelen bij diverse organisaties als het gaat om verzekeringen, (bij)scholing, pensioenen en incasso. De BOVATIN onderhandelt over veiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden met de overheid en andere organisaties.

Ga naar de website Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederland.