Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN)

De Koninklijke BLN-Schuttevaer is een ketenbrede brancheorganisatie ván en vóór de binnenvaart. Ze zetten zich in voor specifieke belangen van ondernemers én collectieve behoeften van de sector. Ze zijn er voor varende ondernemers, reders, bevrachters, operators en overige vaarweggebruikers. Vanuit de visie 'verbinden vanuit diversiteit' bouwen ze aan één sterke community waarin alle stakeholders samenwerken aan een duurzaam toekomstperspectief voor de binnenvaart.

Ga naar Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN)