Belangenvereniging Tankstations

De Belangenvereniging Tankstations (BETA) komt op voor de zelfstandige tankstationondernemer (huurders en eigen vergunninghouders). De vereniging BETA is met 450 aangesloten leden, met in totaal meer dan 1.000 aangesloten tankstations, alle met shop en vele met carwash uitgegroeid tot veruit de grootste Nederlandse belangenorganisatie gespecialiseerd in tankstations. Leveranciers – zoals oliemaatschappijen – kunnen geen lid van BETA zijn. Daarmee is BETA uniek. Zo behouden wij onze slagkracht

Ga naar de website Belangenvereniging Tankstations.