Belangenvereniging Dance

In de Belangenvereniging Dance zijn 22 belangrijke organisatoren van dance-evenementen vertegenwoordigd. Samen hebben ze de taak om duidelijke regels op te stellen voor het organiseren en uitvoeren van dance-evenementen en om de dance-scene een positief imago te geven. De BVD is er bovenal om veiligheid, gezondheid en professionalisering van de aangesloten organisaties in de branche te handhaven. Ook Buma/Stemra is betrokken bij de BVD.

Ga naar de website Belangenverening Dance.