Association of Tankcleaning Companies Netherlands

De Association of Tank Cleaning Componies Netherlands (ATCN) is de branchvereniging voor de bedrijfstak tankautoreiniging in Nederland. Teneinde de kwaliteit van de Nederlandse tankautoreiniging op hoog niveau te brengen en deze te waarborgen, maar ook om een aanspreekpunt op te zetten voor de overheid en andere belanghebbenden is op initiatief van de tankautoreinigingsbranche de Association of Tankcleaning Companies Netherlands (ATCN) opgericht. De leden van de ATCN kenmerken zich door een hoog niveau van technische dienstverlening en zeer moderne middelen voor de waterzuivering tezamen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu.

Ga naar de website Association of Tankcleaning Companies Netherlands.