Associatie Water Coolers Nederland

De Associatie Water Coolers Nederland (AWCN) is de branchevereniging voor producenten en distributeurs van water en (waterleiding)coolers. De AWCN heeft kwaliteit, veiligheid en hygiene hoog in het vaandel staan. Om al deze zaken goed te kunnen waarborgen, heeft de AWCN audit richtlijnen, trainingen en een Code of Practice ontwikkeld. Alle leden van de AWCN zijn gehouden aan deze Code en de auditrichtlijnen.

Ga naar de website Associatie Water Coolers Nederland.