Associatie van Ketenapotheken

De Associatie van Ketenapotheken (ASKA) is een branchevereniging van ketenapotheken. Leden zijn ketenapotheken met minstens 15 eigendomsapotheken. De vereniging behartigt collectief een aantal zakelijke belangen van de leden. Op de kerntaken arbeidszaken, NZa en wet- en regelgeving wordt door de leden collectief samengewerkt. ASKA vertegenwoordigt haar leden in commissies van de NZa en overlegt namens de leden met het ministerie van VWS.

De werkgeversvereniging ASKA sluit, samen met collega werkgeversorganisaties, namens de leden Cao’s af met vakbonden en benoemt namens ketenapotheken vertegenwoordigers in de onder andere SBA, SANA, KAOF en PMA.

Ga naar Associatie van Ketenapotheken.