Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren

De Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten (ANEVEI) is de brancheorganisatie voor de groothandel in eieren en eiproducten in Nederland en vertegenwoordigd de belangen van haar leden. Aangesloten leden zijn onder meer verzamelaars, pakstations, grossiers, eiproductfabrikanten en handelaren. 

Ga naar de website Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren.