Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging

De Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) is de brancheorganisatie Schoonheidsverzorging en behartigt de belangen van de gediplomeerde schoonheidsspecialist en is dienstverlener voor de gediplomeerde schoonheidsspecialist. Ze bevorderen een gezonde ontwikkeling van de branche schoonheidsverzorging. Hierbij staat belangenbehartiging van de leden op sociaal, vaktechnisch en bedrijfseconomisch gebied voorop. Kwaliteit en het verder professionaliseren van het ondernemerschap in de branche zijn hierbij de speerpunten.

Ga naar de website ANBOS