Wat is een arbeidsdeskundige? Wat moet een arbodeskundige doen en welke kosten zijn eraan verbonden? Moet deze deskundige bijvoorbeeld altijd gecertificeerd zijn?

De wet heeft het over ‘deskundige personen’. Dat kan een bedrijfsarts zijn of een andere deskundige. Zij hebben allemaal hun eigen specialisme. Een medisch onderzoek bijvoorbeeld kan alleen gedaan worden door een bedrijfsarts. Maar het keuren van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) mag bijvoorbeeld ook gedaan worden door een gecertificeerde arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige. Die moet dan wel altijd gecertificeerd zijn.