Wanneer is een ondernemingsraad (OR) verplicht?

Bedrijven en organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Bedrijven en organisaties met minder dan 50 medewerkers hebben deze verplichting niet. Zij moeten een personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben of personeelsvergaderingen (PV) organiseren.

50 werknemers of meer: OR

Voor bedrijven met 50 of meer medewerkers is een ondernemingsraad (OR) verplicht. Heeft een werkgever meer bedrijven? Dan moet elk bedrijf met minimaal 50 werknemers een OR hebben. Heeft de werkgever meer bedrijven met elk minder dan 50 werknemers? Dan mag dit 1 gezamenlijke OR zijn.

10 tot 50 werknemers: OR of PVT of PV

Voor bedrijven met 10 tot 50 medewerkers is een ondernemingsraad (OR) niet verplicht. Zij mogen deze wel hebben. Is er geen OR? Dan is een personeelsvertegenwoordiging (PVT) verplicht, als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Heeft een bedrijf geen OR of PVT? Dan moet de directie het personeel regelmatig inspraak en informatie geven op personeelsvergaderingen (PV).