Ons bedrijf heeft geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, wat nu?

Voor bedrijven met 50 of meer medewerkers is een ondernemingsraad (OR) verplicht.

Voor bedrijven met 10 tot 50 medewerkers is dit niet het geval, al mogen zij deze natuurlijk wel hebben.

Is er geen OR? Dan is een personeelsvertegenwoordiging (PvT) verplicht als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt.

Heeft een bedrijf geen OR of PVT? Dan moet de directie het personeel regelmatig inspraak en informatie geven op personeelsvergaderingen (PV).