Mirjam van der Kooij: TOP-coach in de sector industrie

Mirjam van der Kooij: TOP-coach in de sector industrie


Ik ben Mirjam van der Kooij.
Ik ben ergonoom en arbeidsorganisatiedeskundige.
En ik word door bedrijven in de schadeherstel en carrosserie- en trailerbouwbranche ingeschakeld om advies te geven  over gezonde arbeidsomstandigheden,  waaronder lichamelijke belasting.
Welke niet? Eigenlijk alle vormen van lichamelijke belasting komen we tegen.
Denk aan het tillen en dragen van zware voorwerpen.
Maar ook ongunstige werkhoudingen waarbij je onder een bus moet kruipen.
Maar ook repeterend bewegen, zoals spuitwerk. 
Duwen en trekken, zoals caravans en aanhangwagens naar binnen trekken.
Maar ook het staan, de hele dag op je voeten staan, is een zware vorm van lichamelijke belasting.
De medewerker heeft vaak te maken met een wisselende werkplek, die hij vaak niet kan beïnvloeden en zich daardoor in moeilijke bochten moet wringen.
Denk bijvoorbeeld aan montage-, slijp- en laswerkzaamheden.
Om je niet in moeilijke bochten te wringen heb je hulpmiddelen nodig.
De vraag is, zijn die hulpmiddelen aanwezig?
En als ze aanwezig zijn, worden ze gebruikt?
Verder is afwisseling van groot belang, dat lichte en zware werkzaamheden worden afgewisseld.
In de praktijk gebeurt dat vaak onvoldoende.
Voor organisaties is vooral merkbaar dat  medewerkers vermoeid raken en lichamelijke klachten krijgen.
Vooral de knieën en de rug komt heel veel voor.
Waardoor mensen minder inzetbaar zijn.
Persoonlijk voor medewerkers is het heel vervelend als ze lichamelijke klachten krijgen en zich zorgen gaan maken over de toekomst.
Of ze hun pensioen wel kunnen halen en of ze de dingen kunnen blijven doen die ze leuk vinden.
Als werkgever is het belangrijk om een gezonde werkomgeving te creëren, waarbij je zorgt dat hulpmiddelen die nodig zijn aanwezig zijn.
En dat er een bedrijfscultuur heerst, waarin de hulpmiddelen ook gebruikt worden.
Dat is ook de verantwoordelijkheid van de werknemer.
Om de hulpmiddelen die beschikbaar gesteld worden op een gezonde en goede manier toe te passen.
De TOP-strategie staat voor Technische, Organisatorische en Persoonsgebonden maatregelen.
Voorbeelden van Technische maatregelen zijn bijvoorbeeld as- en wielheffers, hydraulische liften in de spuitcabine, lichter gereedschap door gebruik te maken van aluminium in plaats van staal, denk bijvoorbeeld aan een richtbank.
En allerlei soorten tilhulpmiddelen.
Voorbeelden van Organisatorische maatregelen zijn zwaar en licht  werk afwisselen en het creëren van een gezonde bedrijfscultuur.
Voorbeelden van persoonsgebonden maatregelen  zijn bijvoorbeeld het toepassen  van een gezonde werktechniek.
Denk bijvoorbeeld aan een juiste tiltechniek.
Belangrijk is dat investeren in gezonde arbeidsomstandigheden loont.
Uit Europees onderzoek is gebleken dat iedere euro die geïnvesteerd  wordt in arbeidsomstandigheden 2,20 euro oplevert.
Door: lager verzuim, minder ongevallen, maar ook een beter bedrijfsimago.
En dat is niet onbelangrijk in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.