Zwanger en tillen

Tijdens en na de zwangerschap treden in een hele korte tijd veranderingen op in houding en conditie van de vrouw. Dit leidt tot vermindering van belastbaarheid. Er zijn daarom wettelijke regels vastgesteld hoeveel een zwangere vrouw maximaal mag tillen. De zwangere of pas bevallen werkneemster moet tot drie maanden na de bevalling zo min mogelijk handmatig gewichten tillen. Indien er toch getild moet worden gelden bepaalde grenzen. In het bijgaande filmpje wordt zichtbaar gemaakt waarom het belangrijk is om aan deze regels vast te houden. Het laat zien wat het verschil is in rugbelasting tussen een zwangere en een niet zwangere. Het rode balkje geeft aan hoe groot de rugbelasting is.