Varkensstal uitspuiten

Dit filmpje laat het verschil zien tussen de blootstelling aan nevel met schadelijke stofdeeltjes bij het uitspuiten van een varkensstal met en zonder stofmasker. Dit zijn PIMEX-beelden, ontwikkeld binnen het Programma Versterking Arbobeleid Stoffen van het ministerie van SZW. PIMEX (Picture Mix Exposure) is een instrument voor visualisatie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen: video-opnames van werksituaties worden gekoppeld aan een visuele weergave van meetgegevens.