Storten van grondstoffen

In het filmpje is het effect te zien van gebruik van adembescherming bij het sorteren van grondstoffen. Het filmpje laat het verschil zien tussen blootstelling zonder masker, met een FFP3 masker en een overdrukhelm. Dit zijn PIMEX-beelden, ontwikkeld binnen het Programma Versterking Arbobeleid Stoffen van het ministerie van SZW. PIMEX (Picture Mix Exposure) is een instrument voor visualisatie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen: video-opnames van werksituaties worden gekoppeld aan een visuele weergave van meetgegevens.