Pluimvee controle

In het filmpje wordt in beeld gebracht wat het verschil is tussen het wel en niet dragen van een stofkapje tijdens het controleren van pluimvee. Dit zijn PIMEX-beelden, ontwikkeld binnen het Programma Versterking Arbobeleid Stoffen van het ministerie van SZW. PIMEX (Picture Mix Exposure) is een instrument voor visualisatie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen: video-opnames van werksituaties worden gekoppeld aan een visuele weergave van meetgegevens.