Documenten

Pluimvee controle

In het filmpje wordt in beeld gebracht wat het verschil is tussen het wel en niet dragen van een stofkapje tijdens het controleren van pluimvee. Dit zijn PIMEX-beelden, ontwikkeld binnen het Programma Versterking Arbobeleid Stoffen van het ministerie van SZW. PIMEX (Picture Mix Exposure) is een instrument voor visualisatie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen: video-opnames van werksituaties worden gekoppeld aan een visuele weergave van meetgegevens.