Piekbelasting bij snel tillen

Bij het tillen van zwaardere lasten tillen veel mensen sneller dan gebruikelijk. De tiltaak wordt uitgevoerd met een soort schwung. Hierdoor wordt het werk vaak als lichter ervaren. De duur van het tillen is kort. De belasting voor de rug is echter veel hoger dan wordt verwacht. Het snel bewegen leidt tot zeer hoge krachten op de rug. Deze kunnen uiteindelijk tot schade leiden. In bijgevoegd filmpje wordt een last eerst rustig en vervolgens snel opgetild. Hierbij is de activiteit van de rugspieren gemeten. De film laat duidelijk zien dat de rugspieren harder moeten werken indien men de last snel oppakt. Het verschil is duidelijk. Een zware last kan men beter rustig met een collega dan snel alleen oppakken.