Grondverzetmachine (raam open en dicht)

Langdurig of veelvuldig lawaai kan het gehoor beschadigen. Zo erg zelfs dat iemand er doof van kan worden. Een beschadiging aan het gehoor herstelt niet meer, het gaat om een blijvend gehoorverlies. Op grond van de Arbo-wet moet de werkgever het maximale doen om schadelijk geluid tijdens het werk te voorkomen. Gelukkig zijn er veel manieren om het ontstaan van schadelijk geluid te voorkomen. Ook is het mogelijk om de hoeveelheid schadelijk geluid dat de oren bereikt te verminderen. De oorzaak van het geluid wegnemen is de beste manier om lawaai op de werkplek te voorkomen. We noemen dat ook wel de bronaanpak. Bijgevoegd filmpje laat dit duidelijk zien.