Gebruik airco in cabine grondverzetmachine

Werken in hoge temperaturen vinden veel mensen vervelend en onaangenaam. Ook is bekend dat hoge temperaturen bij werknemers vermoeidheid en concentratieproblemen veroorzaken. Op grond van de Arbo-wet moet de werkgever het maximale doen om de temperatuur op de werkplek zo prettig mogelijk te houden. Gelukkig zijn er veel manieren om hoge temperaturen op de werkplek te verminderen. De oorzaak van de hoge temperaturen wegnemen is de beste manier om het klimaat op de werkplek aangenaam te houden. We noemen dat ook wel de bronaanpak. Soms is het niet mogelijk om de oorzaak van de warmte weg te nemen. In dat geval kan de situatie door technische aanpassingen vaak wel verbeterd worden. Bijgevoegd filmpje laat dit duidelijk zien.