Fysieke belasting van de rug

Bij fysieke belasting van de rug is het goed te weten welke hulpmiddelen en meubilair er zijn en hoe men deze goed moet instellen of gebruiken. In dit filmpje wordt dat getoond.