Blootstelling stof (4 vergelijkingen)

In het filmpje worden 4 manieren getoond waarop een werknemer blootgesteld kan worden aan stof. Om zo veilig en gezond mogelijk te werken, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Om te laten zien wat het effect is, zijn metingen utigevoerd. Dit zijn PIMEX-beelden, ontwikkeld binnen het Programma Versterking Arbobeleid Stoffen van het ministerie van SZW. PIMEX (Picture Mix Exposure) is een instrument voor visualisatie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen: video-opnames van werksituaties worden gekoppeld aan een visuele weergave van meetgegevens.