Onderzoeksresultaten toegankelijkheid Arboportaal.nl

Dit rapport bevat adviezen naar aanleiding van een onderzoek op de website www.arboportaal.nl, uitgevoerd door Optelec Digitaal. Het onderzoek van december 2020 is uitgevoerd refererend aan de WCAG 2.1, niveau AA / EN 301 549 en conform de evaluatiemethode WCAG-EM van de W3C zoals geadviseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het onderzoek omvat alle 50 eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549 (= de WCAG 2.1 niveau A + AA succescriteria). 

Gebruikte applicaties binnen het onderzoek om de inspecties te ondersteunen zijn: 

 • Desktopbrowsers: Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome. 
 • Screenreader technologieën: Fusion 2020, JAWS 2020, SuperNova V19, NVDA 2019. 
 • Toegankelijkheidstoepassingen: Jaws Inspect 2020, ARC Toolkit, Color Contrast Analyzer V3, Web Accessibility Toolbar, Validator.w3.org/nu. 
 • Afhankelijke technologie:  HTML5 / CSS / WAI-ARIA / ECMAScript 5 /DOM

Gecontroleerde URL’s in het onderzoek:

 • www.arboportaal.nl
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie---evaluatie
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/fit-en-vitaal-thuiswerken
 • www.arboportaal.nl/documenten/videos/2020/09/03/vitaal-thuiswerken---contact-en-afspraken
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/computerwerk
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/computerwerk/nieuws?trefwoord=&startdatum=&einddatum= &onderdeel=Alle+onderdelen
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbeidshygienische-strategie
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/werkdruk
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/persoonlijke- beschermingsmiddelen/nieuws/2020/03/19/vijf-praktische-tips-om-gezond-thuis-te-werken
 • www.arboportaal.nl/campagnes/hoe-top-werk-jij
 • www.arboportaal.nl/campagnes/veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen
 • www.arboportaal.nl/externe-bronnen/arbocatalogi