Onderzoeksresultaten toegankelijkheid Arboportaal.nl

Dit rapport bevat adviezen naar aanleiding van een onderzoek op de website www.arboportaal.nl, uitgevoerd door Optelec Digitaal. Het onderzoek van 9 december 2020 is uitgevoerd refererend aan de WCAG 2.1, niveau AA / EN 301 549 en conform de evaluatiemethode WCAG-EM van de W3C zoals geadviseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het onderzoek omvat alle 50 eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549 (= de WCAG 2.1 niveau A + AA succescriteria). 

Gebruikte applicaties binnen het onderzoek om de inspecties te ondersteunen zijn: 

 • Desktopbrowsers: Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome. 
 • Screenreader technologieën: Fusion 2020, JAWS 2020, SuperNova V19, NVDA 2019. 
 • Toegankelijkheidstoepassingen: Jaws Inspect 2020, ARC Toolkit, Color Contrast Analyzer V3, Web Accessibility Toolbar, Validator.w3.org/nu. 
 • Afhankelijke technologie:  HTML5 / CSS / WAI-ARIA / ECMAScript 5 /DOM

Gecontroleerde URL’s in het onderzoek:

 • www.arboportaal.nl
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie---evaluatie
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/fit-en-vitaal-thuiswerken
 • www.arboportaal.nl/documenten/videos/2020/09/03/vitaal-thuiswerken---contact-en-afspraken
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/computerwerk
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/computerwerk/nieuws?trefwoord=&startdatum=&einddatum= &onderdeel=Alle+onderdelen
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbeidshygienische-strategie
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/werkdruk
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/persoonlijke- beschermingsmiddelen/nieuws/2020/03/19/vijf-praktische-tips-om-gezond-thuis-te-werken
 • www.arboportaal.nl/campagnes/hoe-top-werk-jij
 • www.arboportaal.nl/campagnes/veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen
 • www.arboportaal.nl/externe-bronnen/arbocatalogi