Actieteams Goed en Gezond Werken: Eindrapportage

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Schouten & Nelissen hebben de handen ineen geslagen om werkstress, werkdruk en ongewenst gedrag op de werkvloer aan te pakken. Schouten & Nelissen heeft 20 organisaties begeleid in het terugdringen van werkstress, werkdruk en ongewenst gedrag en het versterken van een positief werkklimaat. Hierbij is de methode van de actieteamaanpak ingezet. Deze eindrapportage beschrijft de bevindingen en aandachtspunten die zijn opgedaan tijdens dit gehele Goed en Gezond Werken-traject.