TNO rapport verantwoord opdrachtgeverschap in Nederland

Om verantwoord opdrachtgeverschap te stimuleren, zeker in sectoren waar een hoge mate van uitbesteed werk plaatsvindt, is inzicht in de stand van zaken en ontwikkelingen van belang. Om die reden heeft TNO onder begeleiding van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de monitor “Verantwoord Opdrachtgeverschap” uitgevoerd, met metingen in 2016, in 2018 en nu een derde meting in 2020, wat de kans biedt om significante veranderingen op het gebied van verantwoord opdrachtgeverschap over de jaren heen te signaleren.