Rapportage: Stimuleren van thuiswerkgedrag onder werkend Nederland

In dit onderzoek onderzocht Happiness Lab in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid welke gedragsfactoren bij zowel werkenden als bij werkgevers een belangrijke rol spelen bij de afweging om wel of niet te gaan thuiswerken.