Handreiking: Algemene criteria thuiswerken

Om onduidelijkheden over thuiswerken weg te nemen, heeft het kabinet samen met sociale partners een handvat opgesteld met algemene criteria voor thuiswerken.