Reactie TNO op startnotitie Arbovisie 2040

Met de reactie van TNO op de Startnotitie Arbovisie 2040 wil zij bijdragen aan een veilig en gezond werkend Nederland in 2040. In de position paper deelt TNO bij elk van de zes thema’s haar visie en sluit af met de belangrijkste
conclusies.

Download de paper op de TNO website.