Reactie Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen op Arbovisie 2040

Standpunten en ideeën van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen teneinde een mogelijk breder pakket aan interventies te hanteren en ambities voor een Arbo beleid 2040 te formuleren, waarbij de NVvA een volledig inclusieve maatschappij en arbeidsorganisatie voorstaan.