Pilot Brandweer Nederland: Juist gebruik ademluchtbescherming stimuleren

Deze pilot bij de brandweer gaat over hoe je gedragsinzichten in de praktijk toe kunt passen. Om aandacht te vragen voor het voorkomen van beroepsziekten is de campagne ‘Werken met gezond verstand = veilig werken met gevaarlijke stoffen’ in het leven geroepen. Naast deze publiekscampagne, wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met behulp van pilots samen met bepaalde beroepsgroepen gerichte gedragsinterventies ontwikkelen. Voor deze pilot is samengewerkt met Brandweer Nederland.