Inspectie SZW - Meerjarenplan 2019-2022

Dit meerjarenplan van de Inspectie SZW beschrijft op hoofdlijnen de ambities, werkwijze en activiteiten van de Inspectie SZW voor de komende vier jaar.