Actieteam Goed en Gezond Werken - Praktijkcase Noordwest Ziekenhuisgroep

Bart de Klerk is beleidsmedewerker P&O bij Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. Hier zette een actieteam, gebaseerd op de principes van actieonderzoek, stappen richting een positiever werkklimaat binnen de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Bart en collega’s Elise Vleeming en Linda Koridon-Wormsbecher, beiden werkzaam als medische nucleair werkers, vertellen in deze Praktijkcase over hun aanpak:

Bekijk ook de video waarin leden van het actieteam van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van de Noordwest Ziekenhuisgroep vertellen over hun ervaringen:

PSA Actieteams: Noordwest Ziekenhuisgroep

Er speelt heel veel in een ziekenhuis en zeker
binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Een hoop veranderingen, allemaal ten goede.
Maar ze vereisen wel de nodige inzet.

En op dat moment zijn allerlei extra zaken of processen
die niet goed op elkaar afgestemd zijn...

...die zorgen gewoon voor een hoop
extra werkdruk, werkstress.

Er werd soms over mensen gepraat en er ontstond  
een moppercultuur.

Wij detecteerden een wat negatieve spiraal
op de afdeling, negatieve sfeer.

Er was ook wat uitval van mensen met
burn-out klachten.

Pati‘nten die worden wat ouder, ze leven langer dus
je pati‘ntengroep wordt ook wat zwaarder.

Toen werd het actieteam aangeboden en
hebben wij daarop gereageerd.

Het actieteam is een team dat wordt samengesteld
uit de afdeling die het betreft...

...die dat onderzoek doet en waar vanuit die afdelingen alle
geledingen goed vertegenwoordigd zijn.

Er zit een dokter in, een laborant, een leidinggevende
en iemand van de kwaliteit.

En vanuit die gezamenlijkheid werken aan werkdruk,
werkstress en te kijken welke speerpunten...

...je eigenlijk binnen dat onderdeel kunt
vaststellen met elkaar.

We zijn als actieteam gaan kijken, wat zorgt er nou voor
dat we zoÕn werkdruk of werkstress ervaren...

...en waar hebben we wel invloed op.

Ga niet alleen kijken naar dit is niet goed
en dat is niet goed.

Maar je hebt als iedere medewerker van zoÕn afdeling
ook best wel invloed op wat je kan doen.

Het is heel fijn geweest om met heel veel verschillende
disciplines in een overleg te zitten.

Bepaalde casussen voor te leggen en vanuit alle
disciplines te horen waarom...

...processen zo zijn en wat we eraan kunnen doen.

En door met meerdere disciplines bij elkaar te zitten,
kun je heel snel dingen wijzigen.

En het bleek ook dat niet alleen de werkdruk door externe
factoren veroorzaakt werd, maar ook door interne...

...dat er toch wel vaak een werkdruk gevoeld of
gecre‘erd werd wat van binnenuit kwam.

Want het moment dat iemand Ôs ochtends al begint Ôjeetje moet
 je kijken wat voor programma er vandaag weer staatÕ.

Daar neem je ook weer andere collegaÕs in mee en
zo begin je al met een werkdruk...

...terwijl je nog nul pati‘nten gedaan hebt.

Dus ervaringen hebben we echt meegekregen door
met het actieteam aan de gang te gaan.

Begeleid door een externe partij, in dit geval
Schouten en Nelissen.

Vreemde ogen dwingen, dus dat maakt ook zoÕn actieteam.

De mensen van de afdeling hebben ook zoiets van okŽ,
we gaan ermee aan de slag. We moeten er wat mee.

Een aantal specifieke acties die wij op
de afdeling hebben doorgevoerd.

Dan moet je denken aan administratieve lijstjes
invullen waar gegevens van pati‘nten...

...op ingevuld moeten worden, omdat het voor
wetenschappelijk onderzoek gebruikt wordt.

Maar het bleek dat in de praktijk de artsen dat ook deden.

Je kunt alleen maar goed voor een ander zorgen
of het nou een pati‘nt is of thuis...

...als je ook goed voor jezelf zorgt.

Ik denk dat ze dat ervan opgestoken hebben.

Ze hebben geleerd toch vaker met elkaar in gesprek
te gaan en dingen te benoemen.

De bekende roze olifant. Iedereen ziet hem staan,
maar niemand durft er iets van te zeggen.

Want dan denk je ben ik de enige?

Ik denk dat ze ook geleerd hebben van dit is het en
kom op laten we hiermee dealen.

En dat zie je heel vaak in organisaties.

Wij hebben heel veel dingen vaak goed op orde
maar dat is vaak op individueel niveau.

Met name dat teamniveau, dat teamverband, dat groepsverband,
daar komen dit soort dingen heel slecht tot uiting...

...en daar heeft dit project een hele positieve
bijdrage aan geleverd.

Omdat het nu wel besproken wordt en wel benoemd.

En plotseling zie je het ineens rustiger
worden en dat is fijn.

Ook al veranderen de werkzaamheden niet
en de hoeveelheid werk niet.

Het vermindert toch de werkdruk.