Niet-ingrijpende wijziging en ingrijpende wijziging aan drukapparatuur

Het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 (WBDA 2016) en de Warenwetregeling drukapparatuur 2016 (WRDA 2016) zijn op 19 juli 2016 van kracht geworden, op datzelfde moment werden het ‘oude’ Warenwetbesluit drukapparatuur en de ‘oude’ Warenwetregeling drukapparatuur ingetrokken. Artikel 26 van het WBDA 2016 gaat over wijzigingen en reparaties, maar ook andere artikelen kunnen betrekking hebben op wijzigingen, zoals artikel 21 en artikel 36. Deze notitie geeft aan hoe om te gaan met wijzigingen. De notitie is bedoeld om richting te geven aan het CBI/KVG Platform Drukapparatuur en de TCD ten behoeve van de nadere uitwerking in het schema en in de PRD’s. Deze notitie is opgesteld door het LPI in samenspraak met het ministerie SZW en moet in samenhang met het WBDA 2016 en de WRDA 2016 worden gelezen. Bij het lezen van deze notitie is altijd de laatste versie van het WBDA 2016 en de WRDA 2016 van toepassing.