Inzet NVAB ten behoeve van Arbovisie 2040

Vanuit de visie dat de NVAB vindt dat niemand ziek mag worden door zijn werk en dat ziekte werken ook niet op voorhand uit mag sluiten, komt de NVAB tot een aantal aanbevelingen voor de beleidsagenda tbv de Arbovisie 2040, die beschreven staan in het document.