Pilot interventie pesten: Flyer Werving bedrijven, FAQ en Beslisinformatie

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) start een pilot met een nieuwe interventie tegen pesten. In mei 2019 is een team van experts van start gegaan om organisaties te helpen bij een veilige werkcultuur. U kunt één van deze organisaties zijn. Download de flyer, de FAQ of de beslisinformatie voor meer informatie: