Pilot interventie pesten: Flyer Werving bedrijven, FAQ en Beslisinformatie

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) start een pilot met een nieuwe interventie tegen pesten. Vanaf februari 2019 gaat een team van experts organisaties helpen bij een veilige werkcultuur. U kunt één van deze organisaties zijn. Download de flyer, de FAQ of de beslisinformatie voor meer informatie: