06 oktober Sessie netwerk "Fysieke onderbelasting in het vervoer"

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Nederland is kampioen in zitten. Doordat we met z’n alle zo veel tijd zittend doorbrengen hebben we meer kans op hart- en vaatziekten, diabetes type II, depressie, kanker en vroegtijdig overlijden. Dit is met name een probleem voor beroepen waar het niet zo makkelijk is om even op te staan en een rondje te lopen.

Daarom faciliteert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het netwerk “Fysieke onderbelasting in het vervoer”, waar geïnteresseerden en belanghebbenden periodiek samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen, geïnformeerd te worden en samen aan oplossingen te werken voor het aanpakken van dit probleem in de vervoerssector.  

Na een inspirerende kick-off sessie op 6 september is de volgende bijeenkomst op 6 oktober van 16:00 tot 17:00 via Microsoft Teams. In deze sessie zal drs. Kees Peereboom Eur.Erg. van vhp Human Performance de deelnemers meenemen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van fysieke onderbelasting en welke implicaties dit heeft voor de vervoerssector.  

Wil je je aansluiten bij het netwerk “Fysieke onderbelasting in het vervoer”, of gewoon een keertje komen kijken? Meld je aan bij inekedraisma@vhp.nl.