Meedoen met de Week van de Werkstress 2023

(Ver)binding, daar draait de Week van de Werkstress 2023 om.

Het thema is gebaseerd op drie ontwikkelingen van het afgelopen jaar. 

Hybride werken

De hybridewerkvorm blijft groeien. Is hybride werken een goede ontwikkeling om de werk-privébalans beter te kunnen bewaken? Of is het ‘werken op afstand’ een letterlijk risico geworden en zorgt dit voor afstand en eenzaamheid? Hoe blijf je verbonden met collega’s en organisaties?

Arbeidsmarktkrapte

Als de arbeidsmarkt een collega zou zijn, stuurden we haar preventief naar de bedrijfsarts. De druk wordt ook hier steeds maar groter. Te weinig mensen om de klussen te klaren, door krapte, verloop en verzuim. Een logisch vervolg is dat er (nog meer) werkstress wordt ervaren, door alle lagen van de organisatie: een vicieuze cirkel.

Sociale veiligheid

Veiligheid in een bedrijf organiseren is één ding. Ervoor zorgen dat werknemers zich ook veilig vóélen is een tweede. Sociale veiligheid wordt beïnvloed door (ongewenst) gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Als deze zaken spelen kom je nooit tot oprechte waarderen.


Aan werkgevers de uitdaging om een bedrijfscultuur te creëren waarin men zich verbonden voelt, en stress en energie mede daardoor goed met elkaar in balans zijn. Staat jouw organisatie ook voor (ver)binding? Laat van je horen en onderteken het statement.