Pilots

In het kader van het programma 'Veilig Werken Met [ Gevaarlijke ] Stoffen' wordt er op verschillende manieren informatie in kaart gebracht en gedeeld. Naast deze publiekscampagne, wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met behulp van pilots samen met bepaalde beroepsgroepen gerichte gedragsinterventies ontwikkelen. Zo worden er verdiepingsartikelen geschreven over de pilots om inzicht te gegeven in succesvolle manieren waarop veilig gewerkt kan worden met gevaarlijke stoffen.