STOP-principe als basis voor praktische maatregelen op de werkvloer

Heidi Boussen, Directeur Veilig en Gezond Werken bij het Ministerie van SZW verwoordde het duidelijk: “De sectororganisaties die hun aanpak hebben laten zien, tonen dat er een vertaalslag moet worden gemaakt naar de werkvloer. We moeten uit het abstractieniveau en naar concrete oplossingen voor iedere sector.”

header - stop-principe - nieuwsbericht

Tijdens het BENELUX-event dat op 15 mei in Brussel plaatsvond, deelden branche- en sectororganisaties uit België, Nederland en Luxemburg hun aanpak waarmee ze bedrijven ondersteunen bij veilig en gezond werken met kankerverwekkende stoffen. Gastheren BusinessEurope en Nederland gingen in op het belang van kennisuitwisseling tussen de brancheorganisaties en op de blijvende aandacht voor veilig en gezond werken op Europees niveau. Dit werd nog eens bekrachtigd door Dhr. Stefan Olsson van de Europese Commissie, die benadrukte dat er binnen Europa, ook na de Europese verkiezingen, volop aandacht blijft voor goede werkomstandigheden en specifiek het werken met gevaarlijke stoffen. De Commissie blijft komen met nieuwe blootstellingsgrenswaarden voor carcinogene stoffen voor heel Europa.

wordcloud - STOP-principe - 1
Wordcloud ‘verwachtingen bijeenkomst’

Oplossingen

Veel van de deelnemers hoopten van elkaar te kunnen leren met goede oplossingen. Daarbij was er veel aandacht voor de dialoog en het vergroten van kennis bij, in de eerste plaats, werkgevers. Uit de tussentijdse publiekspeiling bleek overduidelijk de behoefte aan praktische tools die de vertaling maken naar de werkvloer.

IMA-Europe (industrial minerals), Volandis (bouw), STM (o.a. kappers) en Wood (hout- en meubelindustrie) waren geselecteerd om hun specifieke en succesvolle aanpak voor te dragen waarmee ze bedrijven ondersteunen in het terugdringen van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.

wordcloud - stop-principe - 2
Wordcloud ‘oplossingen’

Marktplein

Op het marktplein lieten een tiental partijen zien op welke manier zij bedrijven ondersteunen om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen tegen te gaan en communiceren met werkgevers en werknemers over de risico’s. Long Alliantie Nederland toonde met de Werk en longencheck een praktische tool om als werknemer na te gaan of je door je werk risico loopt op longproblemen (ook in andere talen beschikbaar). IOSH UK, als outsider in deze Benelux-setting, toonde als onderdeel van hun wereldwijde campagne ‘No Time To Lose’ praktische pocket cards: concrete aandachtspunten in compact formaat voor onder andere werknemers in de bouw en de groenvoorziening.

wordcloud - stop-principe - 3
Wordcloud ‘Marktplaats’

Paneldiscussie

In een levendige paneldiscussie, aangevoerd door Kris de Meester namens BusinessEurope (Europese werkgevers) en Tony Musu van ETUC/ETUI (Europese werknemers) kwam ook weer de vraag om praktische oplossingen duidelijk naar voren. Het heeft immers weinig zin om nieuwe grenswaarden te stellen als er niet tegelijkertijd oplossingen worden aangedragen die bedrijven kunnen toepassen om ook te kunnen voldoen aan die grenswaarden. Daarbij werd opgemerkt dat deze oplossingen ook het liefst branche-specifiek moeten zijn en een zo concreet mogelijke oplossing moeten bieden.

wordcloud - stop-principe - 4
Wordcloud ‘paneldiscussie’

De bijeenkomst werd afgesloten met een slotwoord door Mevr. Rebekah Smith van BusinessEurope en Mevr. Heidi Boussen van het Ministerie van SZW. De bijeenkomst werd als zeer nuttig en interessant ervaren. Branche- en sectororganisaties blijken zeker een belangrijke stap te kunnen maken in de vertaling van abstracte wet- en regelgeving naar concrete hulpmiddelen voor werkgevers en werknemers. De voorbeelden die werden gedeeld waren inspirerend. Een volgende BENELUX-editie om meer kennis en ontwikkelingen tussen de buurlanden uit te wisselen wordt dan ook toegejuicht.

Bezoek de website van Roadmap on Carcinogens voor meer informatie.