Prinsjesdag 2018: kabinet zet in op duurzaam, gezond en veilig werken

Beroepsziekten en arbeidsongevallen zorgen voor uitval van werknemers. Dat moet anders, stelt het kabinet. Op Prinsjesdag presenteerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar plannen rondom duurzaam, gezond en veilig werken. Het doel? Werknemers en werkgevers bewuster maken van het belang van duurzame inzetbaarheid.

Het kabinet ziet hierin een win-winsituatie: werknemers krijgen eerder waar zij recht op hebben, werkgevers voelen het in hun portemonnee. Naast bewustwording van het belang van een gezonde en veilige werkomgeving, ligt de focus op hulp aan mensen die al lijden aan een beroepsziekte of kampen met de gevolgen van een arbeidsongeval. Het kabinet roept de letselschadebranche op om claims van mensen met een beroepsziekte sneller af te handelen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert verschillende programma’s rondom het thema gezond en veilig werken. In mei 2018 is het meerjarige programma Veilig Werken met [Gevaarlijke] Stoffen gelanceerd. Daarnaast organiseert het ministerie in samenwerking met TNO een pilot interventie met het doel om pesten op de werkvloer tegen te gaan. Deze pilot gaat in oktober 2018 van start. In 2019 wordt de nieuwe Arbowet, die vanaf 1 juli 2018 van kracht is, geëvalueerd.