Europese inspanningen voor het terugdringen van werkgerelateerde kanker

Op 24-25 september vindt in Wenen de conferentie "Fight against occupational cancer" plaats. Deze conferentie gaat over de vraag hoe het grote aantal slachtoffers als gevolg van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen is terug te dringen. Jaarlijks overlijden meer dan 100.000 (ex-)werknemers aan werkgerelateerde kanker.

De EU-conferentie in Wenen is een belangrijk onderdeel van alle Europese inspanningen om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek te voorkomen. Na Wenen zal Helsinki in 2019 de volgende stop in Europa zijn.

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft hier ook een bijdrage aan geleverd. Zij gaf in haar speech aan dat we in de Europese Unie moeten streven naar een gelijk Europees beschermingsniveau voor alle werknemers. Zij bedankte eurocommissaris Thyssen voor haar grote inzet betreffende dit onderwerp tijdens de Nederlandse voorzitterschapsconferentie op dit thema in 2016. Destijds zijn er voor een aantal kankerverwekkende stoffen duidelijke normen voorgesteld.

Van Ark gaf ook aan dat het werk nog niet af is. Om te komen tot de juiste basis, is het nodig om normen te stellen voor tenminste 50 stoffen die vaak voorkomen op werkplaatsen. We zijn nu bijna halverwege. Daarom deed ze een oproep aan deze Europese Commissie en de volgende om ook zorg te dragen voor de tweede helft.

Daarbij wees ze erop dat Nederland, samen met Oostenrijk en de Europese sociale partners, hard werkt om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het toepassen van die regels in de bedrijven. Dit staat bekend als de 'Roadmap on Carcinogens Amsterdam Vienna'. Het aankomende Finse voorzitterschap maakte publiek zich ook te gaan inzetten voor het level playing field en deel te nemen aan de Roadmap. De Roadmap reist volgend jaar dus door naar Helsinki 2019, wat betekent dat het onderwerp hoog op de politieke agenda blijft staan.

Meer informatie is te vinden op Roadmap.nl

Documenten