Werkbezoek Engie: samen nadenken over veilig werken met gevaarlijke stoffen

Als onderdeel van de campagne ‘Veilig werken met [Gevaarlijke] stoffen’ heeft er op 13 juni 2018 een werkbezoek plaatsgevonden bij Engie Services West Industrie BV in Dordrecht.

Lasrook

De campagne ‘Veilig werken met [Gevaarlijke] stoffen’, heeft als doel het creëren van een veilige werkomgeving voor iedereen. Om meer inzicht te krijgen in hoe verschillende organisaties omgaan met het werken met gevaarlijke stoffen, zullen er binnen het programma werkbezoeken worden gedaan bij organisaties die hier dagelijks mee in aanraking komen. Zo ook bij Engie Services West BV, waar werknemers veel in aanraking komen met lasrook. Lasrook kan, zoals vele andere gevaarlijke stoffen, zorgen voor ernstige ziektes. Zo kan blootstelling aan deze gevaarlijke stof ziektes zoals COPD, astma en longkanker veroorzaken.

Veiligheid staat voorop

Om deze ernstige ziektes te voorkomen heeft Ernst Markus, de unitmanager bij Engie Services West BV Industrie, veilig werken hoog op de agenda staan. Naast de opvallende blauwe werkjassen, veiligheidsbrillen en de veiligheidsinstructies die gelijk in het oog springen zodra het terrein wordt betreden, vertelt Markus dat hij zelf ook een zo goed mogelijk voorbeeld probeert te zijn voor zijn werknemers. Dit laatste doet hij door zich altijd zo veel mogelijk aan de veiligheidsvoorschriften te houden. Ook vertelt hij dat de werknemers allemaal een eigen mini kantoorruimte hebben, waar op een veilige en ergonomische manier wordt gewerkt. Daarnaast kunnen lasapparaten alleen aangezet worden als ze zijn geaard, waardoor de afzuiger automatisch aan gaat.

Continue verbeteren

Toch blijkt tijdens het werkbezoek dat er altijd nog ruimte is voor verbetering. Zo werkt een gebrek aan talenkennis volgens Ernst Markus belemmerend op het gebied van veiligheid. Ook wil hij graag naar een cultuur toe waarin personeelsleden elkaar aanspreken wanneer iemand een beschermingsmiddel vergeet. Femke Rijpma, van technologieconcern 3M, benoemt dat veiligheid gecombineerd moet worden met productiviteit, efficiëntie en effectiviteit. Als gevolg hiervan zal het niet meer als los onderwerp behandeld moeten worden. Ernst Markus twijfelt hierover: hij geeft aan dat de werknemers binnen de organisatie altijd hun kop erbij moeten houden en veiligheid expliciet benoemd moet worden. Wanneer alle leden van een organisatie elkaar blijven motiveren om de veiligheidsvoorschriften na te leven, zal dit resulteren in een veilige manier van werken.

Meer informatie

Voor meer informatie over ‘Veilig werken met [Gevaarlijke] stoffen’ kunt u terecht op de programmapagina. In de toekomst zullen er nog meer werkbezoeken plaatsvinden op plaatsen waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Om op de hoogte te blijven van de activiteiten binnen het programma, kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief.