Werken met [ gevaarlijke ] stoffen in cijfers

In deze factsheet wordt er informatie gegeven aan de hand van cijfers over werken met [gevaarlijke] stoffen.