Contact

Het programma ‘Werken met Gezond Verstand is Veilig Omgaan met Gevaarlijke Stoffen’ is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit is onderdeel van een campagne die van 2018 tot 2021 in de hele Europese Unie wordt gevoerd. Vragen of opmerkingen: gevaarlijkestoffen@bkb.nl.