Netwerkbijeenkomst ‘Arbozorg 2020’ – 22 november 2018

Op donderdag 22 november vond in Nieuwegein de Netwerkbijeenkomst ‘Arbozorg 2020’ plaats met als thema: meer preventie & samenwerking in de arbeidsgerelateerde zorg. Dit thema is onderdeel van het vijfjarig beleidsprogramma Toekomst van de Arbeidsgerelateerde Zorg (TAZ) dat is gestart naar aanleiding van het SER-advies ‘Betere zorg voor werkenden’.

Er waren maar liefst 236 deelnemers waaronder bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, psychologen, arbeid- en organisatiedeskundigen, beleidsmakers en sociale partners. Het programma bood volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen De aanwezigen hadden daarbij ook veel tijd om te netwerken en daarmee elkaar te inspireren.

De bijeenkomst werd geopend door de staatssecretaris Tamara van Ark, die benadrukte dat na de wijziging van de Arbowet waarbij de positie van de bedrijfsarts is verstevigd, nu de arboprofessionals aan zet zijn. Zij vervullen een cruciale rol bij het verder verbeteren van de arbozorg. Daarna onderstreepte directeur Gezond & Veilig Werken Heidi Boussen het belang van een integrale benadering, en presenteerde bedrijfsarts Ernst Jurgens een mooi voorbeeld van samenwerking tussen beroepsgroepen. ‘s Middags werd in een zestal workshops met veel energie gediscussieerd over uiteenlopende thema’s. 

De dag is aan de hand van foto’s en interviews samengevat in een online magazine.