Terugkijken: Webinars over het Basiscontract en Stappenplan Arbozorg

De aanpassingen van de nieuwe arbeidsomstandighedenwet hebben consequenties voor werknemers, werkgevers en arboprofessionals. De Directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW organiseerde afgelopen week webinars over twee belangrijke onderwerpen: het basiscontract en het stappenplan Arbozorg. Beide webinars zijn nu online terug te kijken.

Webinar Basiscontract

Het webinar over het basiscontract stond met name stil bij de consequenties voor de werkgevers. Wat houdt het basiscontract precies in? Wat moeten werkgevers doen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen? Om antwoord op deze en andere vragen te geven werd in gesprek gegaan met gastsprekers Robin Robart (HR-adviseur ROC West-Brabant) en Petra van de Goorbergh (directeur van brancheorganisatie OVAL). Webinar basiscontract terugkijken.

Webinar Stappenplan Arbozorg

Tijdens het webinar Stappenplan Arbozorg werd ingegaan op de organisatie van arbozorg in de praktijk. Hoe kan een werkgever goede arbozorg organiseren? Welke hulpmiddelen zijn daarvoor nodig, en welke stappen moeten worden gezet? Gastsprekers waren Peter Jan Smits, adviseur bij Supergarant Zorg & Verzekeringen, en Alex Daems, trainer/adviseur bij SBI Formaat. Webinar Stappenplan Arbozorg terugkijken.

Meer weten over de nieuwe arbeidsomstandighedenwet?

Kijk voor meer informatie over de ontwikkelingen rondom de wetswijziging van de arbeidsomstandighedenwet op www.arboportaal.nl/arbozorg. Hier is onder andere een samenvatting van de wetswijzingen te vinden, inspiratievideo’s en animaties (bijvoorbeeld over het basiscontract en het stappenplan Arbozorg, maar ook over de maat- en vangnetregeling) die de wetgeving op eenvoudige wijze uitleggen. Tot het moment dat deze nieuwe wet in werking treedt gaan de teksten elders op het Arboportaal uit van de nu geldende Arbeidsomstandighedenwet.